Personal

Elaine Nilsson
Verksamhetschef

Albert i Omer
Specialist i allmänmedicin
Medicinskt ansvarig läkare

Maryam Lundin

Specialist i allmänmedicin

Dag Strömberg

Specialist i allmänmedicin

Malihe Ghorbanpour
Specialist i allmänmedicin

Cristina Nestianu
Leg. Läkare

Nina Borodina
Leg. Läkare

Jonathan Cohen
Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut

Carin Udde
Leg. Psykoterapeut

Annette Johansson
Distriktssköterska

Hannah Vinberg
Leg. Sjuksköterska

Yesmen Rahman
Leg. Sjuksköterska

Kristin Hedström
Leg. Sjuksköterska

Lukkana Westerman
Medicinsk fotsjukvårdare

Ania Thuresson
Undersköterska

Christina Dahlström
Undersköterska