Personal

Elaine Nilsson
Verksamhetschef

Maryam Lundin
Specialist i allmänmedicin & Strama och smittskyddsansvarig

Dag Strömberg
Specialist i allmänmedicin & Medicinskt Ansvarig Läkare

Joakim Grimnell
Specialist i allmänmedicin

Nina Borodina
Leg. Läkare

Jonathan Cohen
Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut

Carin Udde
Leg. Psykoterapeut

Annette Johansson
Distriktssköterska

Lena Kopitchak
Sjuksköterska

Lukkana Westerman
Medicinsk fotsjukvårdare

Christina Dahlström
Undersköterska

Kewa Mamlesi
Undersköterska

Adam Rashid
Administratör – Skyddsombud