Personal

Elaine Nilsson
Verksamhetschef

Albert i Omer
Specialist i allmänmedicin

Maryam Lundin
Specialist i allmänmedicin & Strama och smittskyddsansvarig

Dag Strömberg
Specialist i allmänmedicin & Medicinskt Ansvarig Läkare

Malihe Ghorbanpoor
Specialist i allmänmedicin

Joakim Grimnell
Specialist i allmänmedicin

Nina Borodina
Leg. Läkare

Jonathan Cohen
Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut

Carin Udde
Leg. Psykoterapeut

Hanni Alinejad
Diabetessjuksköterska

Annette Johansson
Distriktssjuksköterska

Ulla Grefberg
Distriktssjuksköterska

Lena Kopitchak
Sjuksköterska

Lukkana Westerman
Medicinsk fotsjukvårdare

Christina Dahlström
Undersköterska

Kewa Mamlesi
Undersköterska

Adam Rashid
Administratör – Skyddsombud