Personal

Elaine Nilsson
Verksamhetschef

Albert i Omer
Specialist i allmänmedicin

Maryam Lundin
Specialist i allmänmedicin & Strama och smittskyddsansvarig

Dag Strömberg
Specialist i allmänmedicin & Medicinskt Ansvarig Läkare

Malihe Ghorbanpour
Specialist i allmänmedicin

Cristina Nestianu
Leg. Läkare

Nina Borodina
Leg. Läkare

Jonathan Cohen
Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut

Carin Udde
Leg. Psykoterapeut

Hanni Alinejad
Diabetessjuksköterska

Annette Johansson
Distriktssjuksköterska

Yesmen Rahman
Leg. Sjuksköterska

Kristin Hedström
Leg. Sjuksköterska

Lukkana Westerman
Medicinsk fotsjukvårdare

Ania Thuresson
Undersköterska

Christina Dahlström
Undersköterska

Kewa Mamlesi
Undersköterska