Astma KOL mottagning

På vår Astma/KOL mottagning har vi regelbunden uppföljning av våra Astma/KOL patienter med genomgång av mediciner, spirometriundersökning och rådgivning.