Mottagningar

HUSLÄKARMOTTAGNING

Hos oss har du möjlighet att alltid träffa samma läkare om du så önskar. Våra läkare har mångårig erfarenhet inom allmänmedicin och erbjuder kompetent vård för alla dina besvär.

DSK/SSK Mottagning

Våra distrikssköterskor och sjuksköterskor har öppen mottagning hela dagen och kan hjälpa dig med bland annat sårvård, blodtryck, stygnborttagning och mycket annat. Hos våra sköterskor kan du även få hälsosamtal och hjälp med viktkontroll och rökavväjning.

Psykosocial mottagning

Våra psykoterapeuter och kuratorer erbjuder samtal och stöd för att vägleda dig genom svåra perioder i ditt liv. Hos oss har du även möjlighet att få KBT behandling.

Äldremottagning

Vi erbjuder våra äldre patienter extra stöd i form av:

  • En egen fast läkare som du kan vända dig till

  • Alltid en snabb besökstid, samma dag eller dagen efter

  • Ett direktnummer för råd och tidsbokning

  • Hembesök och hemsjukvård vid behov

  • Vårdplanering tillsammans med kommunen

Astma/KOL mottagning

På vår Astma/KOL mottagning har vi regelbunden uppföljning av våra Astma/KOL patienter med genomgång av mediciner, spirometriundersökning och rådgivning.