Äldremottagning

Vi erbjuder våra äldre patienter extra stöd i form av:

• En egen fast läkare som du kan vända dig till

• Ett direktnummer för råd och tidsbokning

• Hembesök och hemsjukvård vidbeho

• Vårdplanering tillsammans med kommunen